Οι εγγραφές για το Α’ Έτος συνεχίζονται

Οι εγγραφές για το Α’ έτος θα συνεχιστούν έως το τέλος του Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες καθημερινά 10:00 – 18:00 στη γραμματεία της σχολής Βαλτετσίου 45.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2103800624