Οι αιτήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις ξεκίνησαν

ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΤΑ 10 χρόνια Υποκριτική… στην π ρ ά ξ η. 2007 – 2017 Η Ανώτερη Δραματική Σχολή Πράξη Επτά, συμπλήρωσε 10 χρόνια λειτουργίας. • Παραστάσεις, σεμινάρια, …